快捷搜索:  test  as  test and 1=2  test and 1=2#

风流子(一名内家娇)

风骚子(一名内家娇)原文
佳人多命薄,初心慕、德耀嫁梁鸿。记绿窗睡起,静吟闲咏,句翻离合,格变玲珑。更乘兴,素纨留戏墨,纤玉抚孤桐。蟾滴夜寒,水浮微冻,凤笺春丽,花砑轻红。
人生谁能料,堪悲处、身落柳陌花丛。空羡画堂鹦鹉,深闭金笼。向宝镜鸾钗,临妆常晚,绣茵牙版,催舞还慵。肠断市桥月笛,灯院霜钟。
风骚子(一名内家娇)拼音解读
jiā rén duō mìng báo ,chū xīn mù 、dé yào jià liáng hóng 。jì lǜ chuāng shuì qǐ ,jìng yín xián yǒng ,jù fān lí hé ,gé biàn líng lóng 。gèng chéng xìng ,sù wán liú xì mò ,xiān yù fǔ gū tóng 。chán dī yè hán ,shuǐ fú wēi dòng ,fèng jiān chūn lì ,huā yà qīng hóng 。
rén shēng shuí néng liào ,kān bēi chù 、shēn luò liǔ mò huā cóng 。kōng xiàn huà táng yīng wǔ ,shēn bì jīn lóng 。xiàng bǎo jìng luán chāi ,lín zhuāng cháng wǎn ,xiù yīn yá bǎn ,cuī wǔ hái yōng 。cháng duàn shì qiáo yuè dí ,dēng yuàn shuāng zhōng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: